1. Shot with @mytiptoe with my Ate :)

  Shot with @mytiptoe with my Ate :)

 2. Habang busy ang lahat… Heto siya natutulog SIYA NA TALAGA ANG BOSS! 🙏 #CoolDog #lhasaapso

  Habang busy ang lahat… Heto siya natutulog SIYA NA TALAGA ANG BOSS! 🙏 #CoolDog #lhasaapso

 3. Let’s eat everyone!

  Let’s eat everyone!

 4. Sana kasing puti ko ang ate ko! HAHAHAHA Will make ihaw this big pusit! HAHAHAHA

  Sana kasing puti ko ang ate ko! HAHAHAHA Will make ihaw this big pusit! HAHAHAHA

 5. Let’s celebrate the resurrection of Jesus. ALELUYA AMEN! :) Dahil sabi ni Father pang bata nalang ang Egg Hunting sa gilid ng simbahan sa bahay nalang ako naghanap ay may nakita naman ako… Wala nga lang 500K na price HAHAHAHA :) HAPPY EASTER SUNDAY EVERYONE! #holyweek #Easter #Faith #blessed

  Let’s celebrate the resurrection of Jesus. ALELUYA AMEN! :) Dahil sabi ni Father pang bata nalang ang Egg Hunting sa gilid ng simbahan sa bahay nalang ako naghanap ay may nakita naman ako… Wala nga lang 500K na price HAHAHAHA :) HAPPY EASTER SUNDAY EVERYONE! #holyweek #Easter #Faith #blessed

 6. Which one is better? HAHAHAHA #hairstyle

  Which one is better? HAHAHAHA #hairstyle

 7. Pakikiramay sa pagkamatay ni Hesus kasama si Birheng Maria na nakayapak. #GoodFriday #HolyWeek #FirstTime

  Pakikiramay sa pagkamatay ni Hesus kasama si Birheng Maria na nakayapak. #GoodFriday #HolyWeek #FirstTime

 8. Hirap at pagdurusa 
ang kanyang nadarama
Ang sugar sa katawan
pag-ibig ang dahilan
Dugong pumapatak
tumbas ng kaligtasan
Si kristo anak ng Diyos
nag alay ng buhay

Bawat sugat ni Kristo
ay may pahayag
Ang sugat sa ulo
pangunawang taglay
Sa dibdib ay pag-ibig
sa kamay pagdamay
Sa paa na laging nakasubaybay #StationOfTheCross #GoodFriday #3hoursofwalking #Firsttime #holyweek #blessed

  Hirap at pagdurusa
  ang kanyang nadarama
  Ang sugar sa katawan
  pag-ibig ang dahilan
  Dugong pumapatak
  tumbas ng kaligtasan
  Si kristo anak ng Diyos
  nag alay ng buhay

  Bawat sugat ni Kristo
  ay may pahayag
  Ang sugat sa ulo
  pangunawang taglay
  Sa dibdib ay pag-ibig
  sa kamay pagdamay
  Sa paa na laging nakasubaybay #StationOfTheCross #GoodFriday #3hoursofwalking #Firsttime #holyweek #blessed

 9. #MaundyThursday (at Our Lady Of Fatima Parish)

  #MaundyThursday (at Our Lady Of Fatima Parish)

 10. Sometimes you can lose the best thing you ever had by doing nothing at all.

  Sometimes you can lose the best thing you ever had by doing nothing at all.